Jazz

Cykl zdjęć z koncertu jazzowego zespółu Pezda / Gawęda Duo w warszawskim 12on14 Jazz Club. Koncert pod tytułem In A Sentimental Mood.

2016

Hide Content